Aanmelden

Haagse Kopklassen

Met de kopklas kom je verder!

Aanmelden voor de Kopklas

De school meldt de leerling aan voor de kopklas. Daarvoor worden de volgende stappen gevolgd.

 

Aanmelden leerlingen eind groep 7

 

1. De school meldt de leerling voor 1 mei aan met het aanmeldformulier, zij sturen het door ouders ondertekende formulier naar het HCO t.a.v. Tanja Guiaux. Het is ook mogelijk het formulier te scannen en te mailen naar t.guiaux@hco.nl of kopklas@hco.nl .

 

2. Na aanmelding neemt het HCO contact op met de leerkracht of de contactpersoon voor een verkennend gesprek.

 

3. Het oordeel van de leerkracht weegt mee bij de selectie, het is belangrijk dat de leerkracht zoveel mogelijk informatie over de leerling aanlevert.

 

4. De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek op het HCO. De leerling schrijft van te voren een sollicitatiebrief naar een plek in de Kopklas, en neemt deze mee naar het intakegesprek.

 

5. Bij de leerling wordt de NIO (groep 7-norm) of eventueel een individuele nonverbale intelligentietest afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de school.

 

6. De selectiecommissie, bestaande uit twee adviseurs van het HCO, brengt advies uit aan de aannamecommissie. De directeur van de penvoerende school is lid van deze commissie en neemt de definitieve beslissing.

 

7. In juni weten ouders, leerlingen en school of leerlingen zijn toegelaten tot de Kopklas. Ouders melden de leerling vervolgens officieel aan bij de penvoerende school.

 

8. Na 1 mei kunnen incidenteel nog leerlingen worden aangemeld, als er plek is in een van de Kopklassen.

Meer informatie? Bel of mail met Tanja Guiaux van het HCO, tel 070-4482828, email kopklas@hco.nl

 

Aanmelden leerlingen groep 8

Voor deze leerlingen start de procedure in oktober, voordat de BOVO-procedure begint. Klik hier voor het tijdspad voor de aanmelding van een leerling uit groep 8.

 

1. De school meldt de leerling aan met het aanmeldformulier (klik hier voor het aanmeldformulier), zij sturen het door ouders ondertekende formulier naar het HCO t.a.v. Tanja Guiaux. Het is ook mogelijk het formulier te scannen en te mailen naar t.guiaux@hco.nl of kopklas@hco.nl .

 

2. De school stuurt of mailt het OKR (voor zover ingevuld) naar het HCO t.a.v. Tanja Guiaux of t.guiaux@hco.nl of kopklas@hco.nl.

 

3. Het HCO neemt contact op met de leerkracht of de contactpersoon voor een verkennend gesprek.

 

4. Het oordeel van de leerkracht weegt mee bij de selectie, het is belangrijk dat de leerkracht zoveel mogelijk informatie over de leerling aanlevert.

 

5. De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek op het HCO. De leerling schrijft van te voren een sollicitatiebrief naar een plek in de Kopklas, en neemt deze mee naar het intakegesprek.

 

6. De selectiecommissie, bestaande uit twee adviseurs van het HCO, brengt advies uit aan de aannamecommissie. De directeur van de penvoerende school is lid van deze commissie en neemt de definitieve beslissing.

 

7. Indien leerlingen zijn aangemeld voor 30 november weten ouders, leerlingen en school voor 10 februari of leerlingen zijn toegelaten tot de Kopklas. Ouders melden de leerling vervolgens officieel aan bij de penvoerende school.

 

Meer informatie? Bel of mail met Tanja Guiaux van het HCO, tel 070-4482828, email kopklas@hco.nl