Algemene informatie

Haagse Kopklassen

Met de kopklas kom je verder!

Algemeen

 

Kopklasleerlingen zijn gemotiveerd en leergierig!

Wat leer je in de kopklas?

Het belangrijkste vak is Nederlands. De kinderen breiden hun woordenschat uit. Ze leren beter lezen en spellen. Dit gebeurt op een leuke manier in projecten. Ze gaan op excursie en schrijven en lezen over bijvoorbeeld cultuur, sport en politiek. Op de computer maken ze een verslag van de projecten.

 

De kinderen krijgen ook rekenen, Engels, studievaardigheden en gym. Daarnaast leren ze debatteren en presenteren. Aan het einde van de kopklas maken de leerlingen de Citotoets.

 

 

Wat is de kopklas?

De kopklas is een jaar na groep 7 op de basisschool. Leerlingen die slimmer zijn dan hun resultaten laten zien, kunnen in groep 8 misschien naar de kopklas. Voor enkele leerlingen is het goed om na groep 8 nog naar de kopklas te gaan. Deze leerlingen kunnen ook worden aangemeld.

 

Iedere kopklas bestaat uit circa 16 leerlingen. Ieder kind krijgt veel aandacht van de leerkracht. Er zijn twee groepen:

 

•Kopklas voor vmbo-tl/havo

•Kopklas voor havo/vwo

 

De kopklassen zijn gevestigd op Hofstad Mavo Havo (vmbo-tl/havo) en Edith Stein college (havo/vwo).

 

 

 

Hoe komt een leerling in de kopklas?

De leerkracht van groep 7 kan voorstellen om de leerling de kopklas te laten volgen. Als de ouders het er ook mee eens zijn, wordt door de resultaten en toetsen bepaald of de leerling echt geschikt is. Daarnaast is motivatie heel belangrijk: is de leerling leergierig? Als het antwoord op deze vraag ook ‘ja’ is, dan is de kopklas zeker iets voor hem of haar!