Hoe herken je een Kopklasleerling?

Haagse Kopklassen

Met de kopklas kom je verder!

Hoe herken je een Kopklasleerling?

Het profiel

 

•De leerling wil zelf graag een betere basis van de Nederlandse taal.

 

•De leerling heeft minimaal 1 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd.

 

•De leerling heeft een taalachterstand, bijvoorbeeld doordat hij/zij op latere leeftijd naar Nederland is gekomen.

 

•De leerling kan leren op minimaal het niveau vmbo-tl/ mavo, havo of vwo. Door de taalachterstand komen de capaciteiten van de leerling niet tot hun recht.

 

•De leerling heeft een goede motivatie om te leren en een laag schoolverzuim.

 

•De ouders van de leerling zijn betrokken.

 

•Er is geen sprake van complexe gedragsproblematiek.

 

•Eventuele dyslexie mag niet de oorzaak zijn van de taalachterstand.

 

•De leerling heeft een passende leeftijd (zie daarvoor de selectiecriteria)

 

•De leerling woont in Den Haag of staat ingeschreven op een Haagse basisschool.

 

Klik hier voor de selectiecriteria.